Mataró Viu l'Esport 2011

IV CONCURS FOTOGRÀFIC MATARÓ VIU L’ESPORT

L’Institut d’Esports de l’Ajuntament de Mataró i l'asesorement de Foto-Cine Matró de U.E.C, convoca un concurs fotogràfic, amb les següents

BASES

PARTICIPANTS

Podran participar tots els fotògrafs que ho desitgin, ja siguin professionals o aficionats.

TEMA

Qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat esportiva realitzada a Mataró i/o organitzada per un club esportiu, entitat o associació de Mataró durant l’any 2010 i 2011, quedant exclosa la Mitja Marató, amb concurs fotogràfic propi.

OBRES

S’estableix una secció única amb blanc i negre o a color indistintament, màxim de 3 fotografies per autor.

PRESENTACIÓ

La tècnica serà lliure, però es presentarà preferentment sobre suport fotogràfic de qualitat.

MIDES

Mida de la imatge fotogràfica lliure, degudament muntada sobre un suport de cartolina rígida o paspertus de 40x50cm, amb un gruix màxim de 3mm.

IDENTIFICACIÓ

Al dors de les obres hi haurà el títol, tema, nom i cognom de l’autor, adreça i el telèfon de contacte.

LLIURAMENT DE LES OBRES

Les obres es lliuraran a: Foto-Cine Mataró de la UEC:

C/Nou, 29 de dimarts a divendres de 19 a 21h

JURAT

Estarà format per dos membres de reconeguda solvència dins l’àmbit

fotogràfic i un representant de l’Institut d’Esports.

PREMIS

PREMI D’HONOR

De 500 euros al millor treball de tres fotografies.

3 PRIMERS PREMIS

De 150 euros a les millors obres individuals.

UN PREMI JOVE

De 100 euros a la millor obra presentada per un autor que al moment de fer el lliurament de les obres, acrediti com a màxim 18 anys.

CALENDARI

TERMINI D’ADMISSIÓ

Fins el 31 de gener de 2012.

VEREDICTE

Serà públic i es farà el 15 de febrer de 2012, a 2/4 de 9 del vespre a la seu de Foto Cine Mataró de la UEC al c/ Nou, 29 de Mataró.

EXPOSICIÓ

Durant els mesos de març i abril de 2012 .

Lloc per determinar. L’exposició constarà de 40 obres prèviament seleccionades que s’exposaran en marcs de 40x50cm.

REPARTIMENT DE PREMIS

En el decurs de la inauguració de l’exposició.

DEVOLUCIÓ D’OBRES

Al punt on s’han lliurat a partir de juny de 2012.

NOTES:

EXPOSICIÓ I REPRODUCCIÓ DE LES OBRES

Els autors participants, autoritzen la reproducció i difusió lliure de les seves obres sense abonament de drets, si bé fent constar el nom de l’autor.

En cas d'un nombre menor de 10 col-leccions presentades o 30 obres, es declararà desert el concurs.

PROPIETAT INTELECTUAL:

Els autors que presentin les obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i manifesten que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles. L’organització tindrà cura amb el màxim de zel de les obres, però reclina tota responsabilitat per accidents fortuïts i es reserva el dret d’admetre-les i exposar-les.

Les fotografies premiades passaran a formar part del fons fotogràfic de l’Institut d’Esports.

Que es reserva el dret de reproduir-les, si bé fent constar el nom de l’autor.

Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts per la Comissió Organitzadora.

Per a més informació consulteu a:

www.mataro.cat
www.fotocinematarouec.org
adreça electrònica:
fotocinematarouec@telefonica.net
esports@ajmataro.cat
Telèfon d’atenció ciudadana 010
Establiment de trucada: 0,28 eur + IVA. Cost/ minut: 0,21 eur + IVA
807 117 010
Establiment de trucada: 0,09 eur + IVA. Cost/minut: 0,34 eur + IVA