Bases. 2009-2010

XLI Concurs Anual Continuat de Fotografia

Convocatòria any 2009-2010

B A S E S

PARTICIPANTS

Tots els afeccionats a la Fotografia sense restricció geogràfica.

TEMES

Lliures.

INSCRIPCIÓ

Socis U.E.C. : 10 Euros.

No socis: 15 Euros

Juvenil: Gratuit

CATEGORIES

A: Tot aquell autor consolidat en anteriors Continuats, o aquells que així o desitgin.

B: Per a debutants i nou vinguts que no obtingueren: Premis Nacional, Internacionals o d’altre palmarès important en el mon fotogràfic.

PRESENTACIÓ

1 sola obra, tant en Blanc i Negre, Color i DiaDigital, s’admetrà qualsevol tècnica.

Modalitat DiaDigital: DiaDigital, es la unificació de les Diapositives i la imatge digital projectada.

Les obres es presentaran amb suport informàtic preferentment en ma, o per correu electrònic .

NOTA: Foto-Cine, posa a dispoció del autor, si així ho desitja, el servei de digitalització de la diapositiva presentada.

MIDES

Per a blanc i negre i color: Mides del suport, màxim 40 x 50 cms. Mides de la imatge fotogràfica lliure. DiaDigital resolució màxima, si es fa el enviament per correu electrònic, 1.2 MB, i lliure si es presenta en ma.

IDENTIFICACIÓ

A les fotografiés en blanc i negre i color, hi constarà el nom de l’autor, per el DiaDigital es farà consta el nom

al fer el lliurament de el fitxer. Els nous participants, en sobre a part i juntament amb el seu nom, hi faran constar l’adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica. Les diapositives per digitalitzar es lliuraran dins d’un sobre, en el qual constarà el nom de l’autor.

VEREDICTES I LLIURAMENTS:

Lliuraments DiaDigital: Es lliuraran en ma al local social, be a la secretaria o a la secció, o per correu electrònic. Els dies queden indicats en el quadre adjunt.

Per el que fa a les obres de Blanc i Negre i Color , es lliuraran el mateix dia del veredicte fins a 2/4 de 9 de la vetlla.

No seran admeses obres fora de les dates establertes per els lliuraments.

El veredicte serà públic i correra a càrrec dels mateixos concursants, mes tres membres vinculats a la fotografia.

Hora a les 9 de la vetlla, dels dies indicats a continuació.

LLIURAMENTS DiaDigital

Primer 14 d'octubre 2009

Segon 21 d'octubre 2009

Tercer 25 de novembre 2009

Quart 13 de gener 2010

Cinque 10 de febrer 2010

Sise 10 març 2010

Sete 14 d'abril 2010

VEREDICTES Blanc i Negre / Color / DiaDigital

Primer 21 de octubre 2009

Segon 25 de novembre 2009

Tercer 13 de gener 2010

Quart 10 de febrer 2010

Cinque 10 de març 2010

Sise 14 d' abril 2010

Sete 12 de maig 2010

Desprès de cada veredicte el jurat farà una valoració i critica de les obres presentades.

Es molt convenient començar un col·loqui sobre les obres que s’han presentat.

PREMIS

Categoria A: Tindran trofeu els 4 participants que obtinguin més punts en cada modalitat.

Categoria B: Tindran trofeu els 1 participants que obtinguin més punts en cada modalitat.

A i B: En cas que es produeixi empat en la puntuació última a la qual li correspongui trofeu, s’observarà l'ex aequo.

- Categoria A i B: Tindran medalla tots els qui obtinguin un mínim de 95 punts per la categoria A i 85 per la B.

- Serà condició indispensable per obtenir la concessió de trofeu o medalla, haver participat en tots els set lliuraments.

- Millor foto del any: Tindrà trofeu, la fotografia que al llarg de tot el Continuat, així obtingut la major puntuació. Dat el cas d’empat, es decidirà la millor fotografia, el dia del sopar per votació popular.

Els Premis de la categoria B, tindran el nom de TROFEU JOAN ANTONI BALLBÉ

PREMIS ESPECIALS

TROFEU VICENÇ ARIS

S’atorgarà un trofeu per a cada una de les tres modalitats, als concursants que al llarg de la temporada hagin obtingut més punts amb obres quina temàtica sigui la muntanya o el paisatge rural.

ALS CONCURSANTS JUVENILS, que obtinguin millor puntuació en cada modalitat, sempre que hagin participat en tots els lliuraments i no hagin obtingut cap premi en A o B. S’entendrà com a juvenils els qui, a l’inicií del concurs, no sobrepassin els 18 anys.

ASCENS DE CATAGORIA

Podran pujar de categoria tots aquells participants que acumulin una puntuació de100 punts

PUNTUACIÓ i EXPOSICIÓ MENSUAL

La puntuació definitiva de cada lliurament serà el resultat de la mitjana dels dos veredictes.

Les puntuacions de cada lliurament, es penjaran mensualment al tauler de Foto-Cine instal·lat a l’entrada i a la Web. Les fotografies en blanc i negre i en color, una vegada puntuades, seran exposades seguint l’ordre dels punts que hagin obtingut. Hi restaran fins que seran substituïdes per les del següent lliurament.

RETORN DE LES OBRES

Les fotografies en blanc i negre i en color, podran ésser retirades a partir del dia en què s’exposin les del següent lliurament.

Les diapositives lliurades per escanejar, es podran retirar el dia del veredicte.

NOTA:

Tot el no previst en aquestes BASES, serà resolt per Foto-Cine Mataró de la U.E.C., qui declina tota responsabilitat en el cas de pèrdua o malvestat d'alguna obra.

EXPOSICIÓ XL CONTINUAT

Els tres primers classificats de la categoria A i els dos de B, en cada modalitat, tindran dret a exposar 2 fotografies cadascú de la seva obra, que s’inaugurarà en el Local Social el dia 8 de Setembre del 2010.

Data límit del lliurament d’obres:

1 de setembre del 2010.

NOTA:

Els classificats en DiaDidigital, hauran de presentar les obres positivades.

PROPIETAT INTEL-LECTUAL:

Els autors que presentin les obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i manifestant que no te lloc cap reclamació de tercers sobra elles.

Recordeu aquesta data:

Sopar de comiat i repartiment de premis.

Divendres 18 de juny de 2010 a les 9 del vespre.

Lloc: Local Social