Bases

XXXIII Saló De Fotografia Trofeu Amfora Del Maresme I Ciutat De Mataró 2.008

CALENDARI

TERMINI D’ADMISSIÓ

Fins al 26 de novembre del 2.008

VEREDICTE

El 14 de desembre del 2.008, a les 10 del matí, a la Sala d’actes de la Unió Excursionista de Catalunya, carrer Nou, 29. MATARÓ.

EXPOSICIÓ

Del 14 de febrer al 22 de març del 2.009. A la sala d’exposicions Caixa Laietana, Plaça Santa Anna 1 Mataró.

L’exposició constarà de 150 obres prèviament seleccionades que s’exposaran en marcs de 40 x 50 cm.

REPARTIMENT DE PREMIS

El dia de la inauguració de l’exposició, a 2/4 de 8 de la tarda, a la sala d’exposicions.

DEVOLUCIÓ D’OBRES

En el termini de 30 dies després de la clausura de l’Exposició.

NOTES

Exposició i reproducció de les obres:

Els autors participants, autoritzen sense limitació de sistemes, mitjans, ni països, la reproducció de les seves obres sense abonament de drets. Els participants es responsabilitzaran totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per dret d’imatge, així dons la organització s’eximeix de qualssevol conflicte de publicació de les obres.

Propietat intel•lectual:

Els autors que presentin les obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i manifestant que no te lloc cap reclamació de tercers sobra elles.

Foto-Cine Mataró de la UEC, tindrà cura amb el màxim de zel de les obres, però declina tota responsabilitat per accidents fortuïts i es reserva el dret d'admetre-les i exposar-les.

Les fotografies premiades passaran a formar part del fons fotogràfic de Foto-Cine Mataró de la UEC, que es reserva el dret de reproduir-les, si bé fent constar el nom de l’autor.

Els casos no previstos en aquestes Bases seran resolts per la Comissió Organitzadora.

Per més informació consulteu a: fotocinematarouec@telefonica.net

BASES

CONCURSANTS

Tots els residents a l’Estat espanyol.

TEMES

A: Lliure. B: Mataró, especialment dedicat als actes MIL ANYS DE SANTA MARIA - MIL ANYS DE MATARÓ

OBRES

Un màxim de quatre per tema. No premiades a Mataró.

PRESENTACIÓ

La tècnica serà lliure, però es presentarà sobre suport d’emulsió fotogràfica.

MIDES

Mida de la imatge fotogràfica lliure.

Es muntarà sobre suport 40 x 50.

IDENTIFICACIÓ

Al dors de les obres hi haurà el títol, tema, nom i cognom de l’autor, adreça, telèfon i si s’escau, l’entitat a la qual pertany.

TRAMESES

A Foto-Cine Mataró de la U.E.C

Carrer Nou, 29. 08301 Mataró.

VEREDICTE

Serà públic i inapel•lable i es farà saber a tots els concursants.

JURAT

Estarà format per tres membres de reconeguda solvència dins l’àmbit fotogràfic.

CATÀLEG

S’editarà un catàleg on es publicaran 50 obres de les seleccionades , incloent-hi totes les premiades, i un CD, amb totes les obres admeses al Saló i que serà tramès a tots els concursants, si bé fent constar el nom de l’autor.

PREMIS

Per al tema A, hi haurà un Premi d’Honor a l’autor que més fotografies classifiqui dins les 25 finalistes. Dat el cas d’empat, el jurat prendrà la decisió.

Tots els altres Premis es concediran a una sola fotografia

Medalla F.C.F. Es darà a l’autor que més fotografies classifiqui dins les 25 finalistes i no obtingui el premi D’Honor.

En cas de no obtenir altres premis, les obres seran retornades.

Tema A

Premi d’Honor

Trofeu Àmfora del Maresme i 360 €, com a drets d’adquisició. Primers Premis Quatre primers premis de 120 €, cada un com a drets d’adquisició i trofeu conmemoratiu Premis Socials Dos premis de 60 € cada un com a drets d’adquisició, i trofeu conmemoratiu. Premi especial de muntanya: Premi a la millor fotografia amb relació al paisatge de muntanya i activitats rurals i esportives.

60 €, com a drets d’adquisició i trofeu conmemoratiu.

Tema B

Ciutat de Mataró

Quatre primers premis de 120 € cada un com a drets d’adquisició. I placa commemorativa

Les obres necessàriament hauran de reflectir aspectes reals de la Ciutat.

Notes:

Per optar als Premis Socials serà indispensable ésser soci de la U.E.C. Mataró i fer-ho constar al dors de les fotografies.

Cap concursant no tindrà opció a mes d’un premi per tema, exceptuant el Premi Especial de Muntanya i la medalla de la F.C.F