Miquel Serra

Miquel Serra i Masjuan

Relacio amb les institucions i Comptador