Jaume Estapé

 

Jaume Estapé

Jaume Estapé i Aliaga, neix a Barcelona l'any 1954, actualment viu a Premià de Mar. Es va afeccionar a la fotografia de molt jove influenciat per l'afecció del pare, però no fou fins l'any 1978 quan va coneixer mes a fons el mon de la fotografia amateur, amb formar part de Foto-Cine Mataró d' Unió Excursionista de Catalunya.

Ha recorregut fins avui un llarc camí per el mon de l' imatge fotogràfica. Amb motiu del ingrés a Foto-Cine, comença a participar molt activament a les tasques del grup, es responsable de les tasques d'ensenyament per a cursos de debutants i iniciats, aixi com tècniques pigmentaries i de tractament d'imatge com els virat.

Ha participat con a membre actiu de Foto-Cine a les tasques de constitució y fundació de la Federació Catalana de Fotografia l'any 1982.

L' inquietud per el nostre passat fotogràfic i l'evolució de la nostra cultura, el conduí l'any 1989, amb motiu d'ells 150 anys de la fotografia, amb l'equip de companys de Foto-Cine i amb textos de Joaquim Casas i Busquets, a la edició del llibre " EL MATARÓ d' ahir, d' avui i de demà", recull del passat, present i un esperançador futur.

Va participar cedint imatges d'arxiu al llibre Catalunya en Blanc i Negre editat l'any 1992 per Espasa Calpe.

Aviat i animat per els companys del grup, entra en el mon del concurs, servin-li fins avui de gran experiència, coneixement de noves tècniques i tendències, sent el fet mes important la quantitat d' amics que ha fet al llarg del temps.

La participació a Salons Internacionals, la conduït al reconeixement del títol AFIAT (Artista de la federació Internacional de l'art Fotogràfic ), motiu que l'ajudat a participar activament con a membre de jurat a concursos internacionals. D'aquesta experiència la millor valoració la centra al aspecte humà, facilitan-li la relació amb d'altres cultures fotogràfiques del nostre país i de la resta del mon.

Inquiet per les tècniques empleades per els pioners de la fotografia i la recuperació d'imatges dels nostres avantpassats, el porta a relacionar-se i treballar molt intensament amb grans amics, com en Xose Gago Pesqueira i Josep Maria Ribas i Prous, com referent intel·lectual i d'un reconegut nivell tan el nostre País com mes enllà de les nostres fronteres.

Una bona relació i idees afins el portà a formar part paral·lelament a Foto-Cine al grup Foto-Film Calella, grup que històricament ha realitzat i esta porten a terme una bona tasca per la fotografia amateur del nostre temps.

El temps, la dedicació i la inquietud constant el porta a manifestar-se amb tècniques, estils t tendències molt diferents, sen una petita mostra el treball que avui presenta; Un volt per el temps.

Foto-Cine Mataró