Bases

CONCURS FOTOGRÀFIC 13a MITJA MARATÓ

L’ Institut d’esports, amb motiu de la celebració de la 13ª edició de la Mitja

Marató – Ciutat de Mataró, convoca un concurs fotogràfic, amb les següents

BASES

PARTICIPANTS

Podran participar tots els fotògrafs que ho desitgin, ja siguin professionals o afeccionats

TEMA

Qualsevol aspecte de la 13a Mitja Marató Ciutat de Mataró,

que se celebrarà diumenge 5 de desembre

OBRES

S’estableix una secció única amb blanc i negre o a color

indistintament, màxim de tres fotografies per autor

PRESENTACIÓ

La tècnica serà lliure, però es presentarà sobre suport fotogràfic

MIDES

Mida de la imatge fotogràfica lliure Es muntarà sobre suport 40 x 50

IDENTIFICACIÓ

Al dors de les obres hi haurà el títol, tema, nom i cognom de l’autor, adreça

i el telèfon de contacte

LLIURAMENT DE LES OBRES

Les obres es lliuraran a:

Foto-Cine Mataró de la U.E.C:

C/ Nou, 29, de dilluns a divendres, de 19 a 21h

Institut d’esports:

C/ de Sant Cugat , de dilluns a divendres de 9 a 14h

JURAT

Estarà format per tres membres de reconeguda solvència

dins l’àmbit fotogràfic i un representat de d’institut d’esports

PREMIS

PREMI D’HONOR

de 300 euros a la millor col•lecció de tres fotografies

3 PRIMERS PREMIS

de 120 euros a les millors obres individuals

CALENDARI

TERMINI D’ADMISSIÓ

Fins el 11 de gener de 2011

VEREDICTE

El 2 de febrer de 2011, a les 21.00 hores al estatge de:

Foto-Cine Mataró de la UEC.

C/ Nou, 29 08301 Mataró

EXPOSICIÓ

Del 23 de febrer al 23 de març de 2011

L’exposició constarà de 40 obres prèviament seleccionades que s’exposaran en marcs de 40x50

Lloc: Sala de Foto-Cine Mataró de la UEC

c/ Nou, 29 08301 Mataró

REPARTIMENT DE PREMIS

El dia 23 de febrer en el decurs de la inauguració

DEVOLUCIÓ D’OBRES

Les obres no premiades es podran passar a recollir pel Poliesportiu

Municipal Teresa Maria Roca, C/ Terrassa de Mataró, del 10 de abril al 30 de juny de 2011

NOTES:

EXPOSICIÓ I REPRODUCCIÓ DE LES OBRES

Els autors participants, autoritzen la reproducció i difusió lliure de les seves obres sense abonament de drets, si bé fent constar el nom de l’autor.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL:

Els autors que presentin les obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i manifesten que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles.

L’organització tindrà cura amb el màxim zel de les obres, però declina tota responsabilitat per accidents fortuïts i es reserva el dret d’admetre-les i exposar-les.

Les fotografies premiades passaran a formar part del fons fotogràfic de d’institut d’esports. Que es reserva el dret de reproduir-les, si bé fent constar el nom de l’autor.

Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts per la Comissió Organitzadora

Per a més informació consulteu a:

www.bulevards.com

www.mitjamataro.cat

www.fotocinematarouec.org

adreça electrònica:

fotocinematarouec@telefonica.net

lamitja@ajmataro.cat