Esport Mataró

QUART CONCURS DE FOTOGRAFIA,

Mataró viu l’esport 2010-2011

Premi d'Honor. Anna Aluart i Vivas, de Mataró. amb el titul: "Animes de metall"

Primer Premi. Jordi Piñol i Vivas, de Mataró. Amb el titol: Waterpolo

Primer Premi. Eloi Cot, de Mataró. Amb el titol: Esqui de muntanya

Primer Premi. Ferran Terra i Tarros, de Mataró. Amb el titol: Pas cebra III

Premi Jove. Pol Àlvarez i Matallana, de Mataró. Amb el titol: Tri

Acta del veredicte

Reunits a Mataró, a l’estatge de Foto-Cine Mataró de la Unió Excursionista de Catalunya, el dia 15 de febrer del 2012 a les 9 hores del vespre, el jurat qualificador del QUART CONCURS DE FOTOGRAFIC, Mataró viu l’esport 2010-2011 .Organitzat per l’Institut d’Esports del Ajuntament de Mataró i al assessorament de Foto-Cine Mataró de la U.E.C.

Examinades les 44 obres presentades de 16 autors.

Els Srs.

Raul Brito i Matín . Membre del Institut d’Esports del Ajuntament de Mataró

Miquel Serra i Masjuan, Membre de Foto-Cine Mataró de U.E.C

Jaume Estapé i Aliaga, Membre de Foto-Cine Mataró de U.E.C

Els membres del jurat acorden per unanimitat pronunciar-se per la següent elecció:

Premi D’Honor, 500 Euros a la col•lecció de 3 fotografies,

Sra. Anna Aluart i Vivas, de Mataró. amb el titul: "Animes de metall"

Tres primers premis de 150 Euros, cada un als autors.

Sr. Jordi Piñol i Vivas, de Mataró. Amb el titol: Waterpolo

Sr. Eloi Cot, de Mataró. Amb el titol: Esqui de muntanya

Sr. Ferran Terra i Tarros, de Mataró. Amb el titol: Pas cebra III

Premi Jove de 100 Euros

Sr. Pol Àlvarez i Matallana, de Mataró. Amb el titol: Tri

Un cop finalitzat el veredicte del QUART CONCUR MATARÓ VIU L'ESPORT 2010-2011, de la Ciutat de Mataró a les 10,00 hores del vespre, donen fe amb la seva signatura, els membres del Jurat.

Sra. Raul Brito i Martín

Sr. Miquel Serra i Masjuan

Sr.Jaume Estapé i Aliaga

Mataró, 15 de febrer 2012