Bases INSTAGRAM

BASES 46 CONCURS CONTINUAT DE FOTOGRAFIA 2014 – 2015

MODALITAT INSTAGRAM

PARTICIPANTS

Tots els afeccionats a la fotografia sense restricció geogràfica a través de la xarxa social mòbil Instagram, en la qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.

TEMES

Lliures.

INSCRIPCIÓ

Gratuïta

Cal ser seguidor de: @fotocinematarouec

PRESENTACIÓ

Una sola obra per lliurament, s’admetrà qualsevol tècnica.

Les fotografies, és pujaran a Instagram.

NOTA: La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un compte en Instagram i que respecti les bases editades per aquest concurs i les condicions d'aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/

MIDES

Les definides per l’aplicació

IDENTIFICACIÓ

Per participar en el concurs, els usuaris hauran d’etiquetar la seva fotografia amb el “hashtag” que correspongui a cada lliurament i sempre fent esment al primer comentari o títol a: @fotocinematarouec.

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL PERFIL DEL PARTICIPANT SIGUI PUBLIC

1r. Lliurament: #ateneaport_fotocontinuat1415

2n. Lliurament: #sancholabsa_fotocontinuat1415

3r. Lliurament: #pecats921_fotocontinuat1415

4t. Lliurament: #autolandpremia_fotocontinuat1415

5è. Lliurament: #mataroparc_fotocontinuat1415

6è. Lliurament: #pecats921_fotocontinuat1415

7è. Lliurament: #ateneaport_fotocontinuat1415

LLIURAMENTS

Els dies indicats al calendari.

No s'acceptaràn fotografies etiquetades fora de les dates establertes al calendari.

VOTACIONS

- Un jurat seleccionador escollirà de totes les obres presentades i d'acord al calendari, les 10 finalistes.

- Un jurat de Foto-Cine Mataró, escollirà de les 10 finalistes la fotografia premiada en cada lliurament.

IDENTIFICACIÓ FOTOS FINALISTES

Caldrà enviar un correu electrònic a fotocinematarouec@gmail.com, les dades: Nom, telèfon, adreça i correu electrònic i si és soci d’alguna entitat fotogràfica o federació.

CALENDARI PER ETIQUETAR EL HASHTAG DE LES IMATGES

Primer del 29 d’octubre al 8 novembre de 2014

Segon del 19 al 29 de novembre de 2014

Tercer del 21 de desembre al 10 de gener 2015

Quart del 29 de gener al 8 de febrer 2015

Cinquè del 25 de febrer al 7 de març 2015

Sisè del 1 al 11 d’abril de 2015

Setè del 6 al 16 de maig 2015

VEREDICTE DE LES 10 FINALISTES

Primer 12 de novembre de 2014

Segon 3 de desembre de 2014

Tercer 14 de gener 2015

Quart 11 de febrer de 2015

Cinquè 11 de març de 2015

Sisè 15 d’abril de 2015

Setè 20 de maig de 2015

PREMIS

1 per cada lliurament.

NOTA 1: El premi caldrà ser recollit personalment o per un representant, el dia del sopar de comiat a l’Hotel ATENEA PORT Mataró

NOTA 2: Cap premi no es pot canviar per al seu valor econòmic.

Premi 1r. lliurament: Dinar per a dues persones. Cortesia Hotel ATENEA PORT Mataró.

Premi 2n. lliurament: Una ampliació d’1 m2 , muntada sobre foam de 10 mm, amb una, o amb un muntatge de diverses imatges. Cortesia de SANCHO – Labsa. Laboratori Fotogràfic Professional. Mataró.

Premi 3r. lliurament: 1 Espatlla Ibèrica. Cortesia de Pecats 921 Xarcuteria-Restaurant de Mataró.

Premi 4t. lliurament: 1 Revisió per al cotxe: Canvi d’oli + filtre + reposició de nivells + test de seguretat dels 10 punts més crítics del vehicle. Cortesia de AUTOLAND Premia, taller de reparació d’automòbils.

Premi 5è. lliurament: 2 entrades de cinema i sopar per 2 persones a les instal•lacions de Mataró Parc. Cortesia de Mataró Parc.

Premi 6è. lliurament: 1 sopar degustació per 2 persones. Cortesia de Pecats 921 Xarcuteria-Restaurant de Mataró.

Premi 7è. lliurament: Nit d´hotel per a dues persones amb esmorzar. Cortesia Hotel ATENEA PORT Mataró.

PUNTUACIÓ DEL LLIURAMENT

La foto guanyadora de cada lliurament, es penjaran mensualment amb els vots aconseguits, al tauler de Foto-Cine instal•lat a l’entrada , a el web i al facebook.

NOTA

Tot el no previst en aquestes BASES, serà resolt per Foto-Cine Mataró de la U.E.C., qui declina tota responsabilitat en el cas de pèrdua o malvestat d'alguna obra.

CONDICIONS GENERALS

1. Les fotografies que incompleixin les bases establertes, o que encara complint-les puguin vulnerar drets personals, o puguin resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades.

2. Així mateix, Foto-Cine Mataró es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.

3. L'organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

4. Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè Foto-Cine Mataró pugui usar-les en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.

5. L'acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l'organització per utilitzar amb finalitats culturals o artístiques i sempre fen consta el nom de l’autor.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs en Instagram, que els continguts i comentaris que vagin a ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d'usuaris de Instagram i altres xarxes socials

2. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de Instagram.

RESPONSABILITATS

1. Foto-Cine Mataró, es reserva el dret d'anul•lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

2. Foto-Cine Mataró, es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general en la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.

3. Foto-Cine Mataró, no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament de Instagram o internet.

4. A més Foto-Cine Mataró, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5. Igualment, l'organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin haver-se de l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats poguessin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel•lectual que pogués produir-se, per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web

EXPOSICIÓ 46 CONTINUAT

El primer classificat de cada lliurament, tindrà dret a exposar 2 fotografies de la seva obra.

Les obres caldrà presentar-les positivades i amb format d’exposició, amb mides de 40x50 cm, se'n la imatge fotogràfica lliure de dimensions. S’inaugurarà en el Local Social el dia 16 de setembre de 2015.

- Data límit del lliurament d’obres: 02 de setembre de 2015.

- Els premiats d’Instagram, hauran de presentar les obres positivades.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els autors que presentin les obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i manifestant que no te lloc cap reclamació de tercers sobre elles.

Recordeu aquesta data:

Sopar de comiat i repartiment de premis.

Hotel ATENEA PORT Mataró

Divendres 12 de juny de 2015 a les 9 del vespre.