Edicions anteriors

Fotografies del trofeu Àmfora del Maresme i Ciutat de Mataró prèvies al 2008

Cliqueu aquí o sobre la foto
de l'esquerra per desplegar
una finestra de navegador nova
amb les fotos dels trofeus Àmfora previs al 2008.

Atenció:

Depenent de la vostre connexió a Internet, la pàgina pot tardar a carregar-se. De la mateixa manera, cada una de les fotos exposada pot tardar a visualitzar-se degut al seu tamany i catracterístiques.