GUANYADORS 50e CONTINUAT 2018-2019

del 27 de setembre al 12 de novembre de 2019,  a la Sala UEC

innauguració el 27 de setembre a les 8 del vespre