EXPOSICIO FOTOGRÀFICA,  POESIA VISUAL

Autors: Francesc Camí, @phacus  i   Cristian Porres, @logotrips

del 4 de desembre al 8 de gener de 2019

Fotografies de:  Cristian Porres, @logotrips